PRVI ZAKLADEK TE ŽE ČAKA

Namig: Pohorje, 1164 m, drevo