Potrebno znanje za izvidnika, izvidnico...

VOZLI

VRVI:
 • Vrste vrvi
 • Zlaganje 
 • Vzdrževanje
VOZLI (narediti vozel in poznati uporabnost):
 • Ambulantni
 • Osmica
 • Tovorni
 • Kavbojski
 • Tkalski
 • Napenjalni
 • Skrajševali
 • Podaljševalni
 • Provizorični
 • Izdelava vrvne lestve (vozel zadrga)
VEZAVE:
 • Diagonalna
 • Križna

ORIENTACIJA

 • Strani neba
 • Karta (vrste kart, elementi karte)
 • Topografski znaki (glavna in stranska cesta, voda, vrh, cerkev, daljnovod, most...)
 • Uporaba kompasa za določitev smeri neba
 • Azimut, kontra azimut in hoja po azimutu
 • Orientiranje karte
 • Orientiranje po soncu
 • Osnove nočna orientacija (Severnica)
 • Merilo karte (številčno merilo, grafično merilo)
 • Vpliv kovinskih predmetov na magnetno iglo
 • Določitev stojišča
 • Osnove vrisovanje
 • Osnove merjenje razdalje na karti
 • Plastnice
 • Natančno merjenje razdalj

OGNJI

 • Dračje (ve, da se zakuri s tankimi vejicami, dračjem in da za to potrebuje tri kar velike šope dračja)
 • Različne debeline lesa (začnemo kuriti z dračjem, nato dodajamo tanke vejice in ko se ogenj prime vedno debelejše; ko hočemo ogenj pogasiti skurimo najprej najdebelejša drva in gremo postopoma do dračja – to naredimo, da nam ne ostanejo debela drva (nekatera drva lahko prihranimo))
 • Podrobna varnost pri netenju ognja
 • Sprotno sestavljanje ognja
 • Vžigalice v vsakem vremenu
 • Požarna ogroženost (spremljanje razmer)
 • Različna netiva (breze se ne reže kot kebab)
 • Tipi ognjev (piramida, pagoda, kocka,…)
 • Pozna pomen sprotnega nabiranja netiv in ga uporablja

BIVAKI

 • Zna postaviti bivak iz naravnih materialov za eno osebo
 • Zna postaviti (dvokapni) bivak iz šotork brez uporabe vrvi
 • Zna postaviti bivak iz umetnih materialov za več oseb (npr. ti-pi iz šotorskih krila ali ponjave)
 • Zna postaviti bivak iz naravnih materialov za več oseb

ODPRAVA

 • Pozna prednosti sistema večslojnega (čebulnega) oblačenja
 • Se zna obleči vremenskim razmeram primerno
 • Sodeluje pri pripravi in pakiranju nahrbtnika
 • Prepozna in skrbi za svoje obleke
 • Zna pravilno spakirati nahrbtnik
 • Zna pravilno oprtati nahrbtnik
 • Pozna različne sloje oblačil in njihovo funkcijo
 • Osnove načrtovanja potepa – za vodnike in podvodnike